Amacımız ; İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren , din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranabilen, saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurabilen , üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulmasına yardımcı olan , kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımını sağlayabilen , yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranabilen , kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranabilen, deneyim ve emeğe saygı gösterebilen, çevreye karşı duyarlı davranabilen bireyler yetiştirip, bu bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye taşıyabilmelerine katkı sağlamaktır.

Hacettepe Üniversitesi Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
06800 Polatlı Ankara